Haian News
FMG قرارداد خرید امضا شده با هاان
2014-12-19

در نوامبر 11th 2014، آقایZhuang Binjun، مدیر توسعه بازاریابی FMG گروه بازدید شده هاان شرکت با او تیم و قرارداد خرید امضا شده 2015. در جلسه، FMG به شدت از توسعه Haian شرکت در همین حال، دو طرف وضعیت معادن جهان را مورد بحث و تحلیل قرار دادند و سیاست استراتژیک همکاری بلند مدت را برای از بین بردن زمان سخت انجام دادند.
عکس: FMG قرارداد خرید امضا شده با هاان

یک پیام را ترک کنید

یک پیام را ترک کنید

    هاان کارشناسان تایر آموزش دیده آماده هستند تا به سوالات خود پاسخ دهند. فرم را پر کنید و ما پیشنهاد راه حل کامل برای شما متشکرم از علاقه شما به luan OTR لاستیک!

صفحه اصلی

لاستیک ماشین

در باره

مخاطب